• No Demo
 •  ♥小熊維尼♥ 
 • 12223    6.1
 • No Demo
 •  初九✿ 
 • 24597    9.9
 • No Demo
 •  金 沙 ♥ 
 • 13281    9.8
 • No Demo
 •  希兒♥ 
 • 27524    10.0
 • No Demo
 •  一家一等魚3 
 • 10396    9.1
 • No Demo
 •  Angel╮馨儿 
 • 10471    8.7
 • No Demo
 •  玹雨♥ 
 • 16934    9.8
 • No Demo
 •  火辣野薔薇 
 • 12364    6.0
 • No Demo
 •  韓依奈 
 • 21082    10.0
 • No Demo
 •  路遙♥ 
 • 24456    9.9
 • No Demo
 •  ♕小公主♕ 
 • 29442    10.0
 • No Demo
 •  Roses☃小桃子 
 • 21005    9.9
 • No Demo
 •  芊芊 ✿✿ 
 • 13273    7.8
 • No Demo
 •  安潔莉 
 • 24872    10.0
 • No Demo
 •  日系妹 
 • 11751    8.4
 • No Demo
 •  韋內諾❤ 
 • 21688    10.0
 • No Demo
 •  甜八寶♥ 
 • 20120    10.0
 • No Demo
 •  MISS佳佳 
 • 10411    9.4
 • No Demo
 •  情人專屬 
 • 11740    9.4
 • No Demo
 •  TOUCH ♥ 
 • 13268    9.0
 • No Demo
 •  氣質秘書 
 • 10181    9.7
 • No Demo
 •  ❤星兒 
 • 13272    7.5
 • No Demo
 •  魔女vivi♥ 
 • 26652    9.9
 • No Demo
 •  VIVI~ 
 • 23716    9.9
 • No Demo
 •  V.B 
 • 16467    10.0
 • No Demo
 •  天使給你笑容^^ 
 • 12471    10.0
 • No Demo
 •  ♥尤安♥ 
 • 28196    9.9
 • No Demo
 •  小玉❤ 
 • 25211    9.7
 • No Demo
 •  四眼佩佩豬 
 • 12104    9.7
 • No Demo
 •  緩沖痛的節奏 
 • 12825    9.4
 • No Demo
 •  圓圈♥ 
 • 21230    10.0
 • No Demo
 •  曲可彤 
 • 15461    9.9
 • No Demo
 •  single熊熊 
 • 10197    10.0
 • No Demo
 •  莎 莎 ♥ 
 • 23214    9.7
 • No Demo
 •  小肉包❤ 
 • 24800    10.0
 • No Demo
 •  愛我就來吧 
 • 10296    9.3
 • No Demo
 •  渴望妳的愛 
 • 13355    8.6
 • No Demo
 •  ♥Nini♥ 
 • 23545    9.9
 • No Demo
 •  蕾蕾❦ 
 • 30254    9.9
 • No Demo
 •  嬌嫩欲滴 
 • 11873    
 • No Demo
 •  蕊琪 
 • 10773    9.2
 • No Demo
 •  藍齊兒 
 • 22086    9.9
 • No Demo
 •  ★悶騷宅女★ 
 • 10061    9.9
 • No Demo
 •  ♥貝貝❤ 
 • 13270    6.0
 • No Demo
 •  媥媥 
 • 18053    9.9
 • No Demo
 •  清雅☆╮ 
 • 10086    9.5
 • No Demo
 •  奈子 
 • 13263    9.0
 • No Demo
 •  鄰家小妹 
 • 10263    8.0
 • No Demo
 •  黑4564 
 • 17950    10.0
 • No Demo
 •  多刺玫瑰 
 • 10259    5.0
 • No Demo
 •  梓綺 
 • 27248    9.8
 • No Demo
 •  莎莉雅 
 • 23900    7.7
 • No Demo
 •  ❀戀 
 • 11029    8.8
 • No Demo
 •  鄰家小妹* 
 • 10267    6.5
 • No Demo
 •  *花語戀茉 
 • 10607    9.6
 • No Demo
 •  萌氣兔寶 
 • 26247    9.7
 • No Demo
 •  寶貝貓 
 • 18235    8.3
 • No Demo
 •  芯寶♡ 
 • 18904    9.9
 • No Demo
 •  一杯鮮奶 
 • 10125    6.1
 • No Demo
 •  te amo ♥星若 
 • 15552    9.6
 
 
 1. 2020-06-02
  親愛的用戶您好,因 2020-06-03 (三) 09:00 至 15:00 將進行區域性電力施工,施工期間將暫停服務,不便之處敬請見諒。
 2. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 4. more
 1. First

  Introduction about "舒跑"
  舒跑
 2. Second

  Introduction about "安冉♥"
  安冉♥
 3. Third

  Introduction about "亞希 ♥"
  亞希 ♥
 4. Fourth

  Introduction about "Lisa✤"
  Lisa✤
 5. Fifth

  Introduction about "香妃❤️"
  香妃❤️
 6. Sixth

  Introduction about "潔歆♥️"
  潔歆♥️
 7. Seventh

  Introduction about "凱特"
  凱特
 8. Eighth

  Introduction about "小嵐❤"
  小嵐❤
 9. Ninth

  Introduction about "彎彎❤"
  彎彎❤
 10. Tenth

  Introduction about "♥寶兒♥"
  ♥寶兒♥